✓ זכה מידי ב-50 נְקוּדּוֹת בּוֹנוּס ע"י רישום לאתר